Wednesday, 29.04.20

Vanjske Politike na Zapadnom Balkanu: Usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU

U vanjskopolitičkim ciljevima svih zemalja Zapadnog Balkana, članstvu u EU se daje najveći prioritet. Jedan od važnih preduvjeta članstva u EU je usklađivanje vanjskopolitičkih aktivnosti tih zemalja Zapadnog Balkana sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU (ZVSP).

  • Slika: FES BiH

U nedavno objavljenoj analizi Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, koja je nastala u saradnji s Vanjskopolitičkom inicijativom BH, ispituje se u kojoj mjeri je to usklađivanje već postignuto. Situacija u zemljama Zapadnog Balkana se značajno razlikuje, pri čemu uporedna analiza pokazuje da stepen usklađenosti ne odgovara uvijek statusu država u procesu pridruživanja EU. Zemlje Zapadnog Balkana i dalje su suočene sa zadatkom da napuste deklarativni nivo i pređu na konkretnu provedbu. Istodobno, proces usklađivanja sa ZVSP svjedoči o političkoj moći EU da prati i podržava zemlje Zapadnog Balkana na njihovom putu transformacije. Veći stupanj usklađenosti vanjskih politika u interesu je obje strane i treba joj dati veći prioritet. Analiza je predstavljena na javnoj video-konferenciji održanoj 25. aprila 2020. pred velikim brojem predstavnika_ca stručne zajednice.  

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh