Monday, 01.10.18

Svjedoci jednog vremena u sindikatima u BiH

Promjena sistema i ratovi devedesetih godina značili su promjenu načina djelovanja za sindikate i suočavanje sa nizom složenih izazova.

  • Slika: FES Bosna i Hercegovina

Počev od ukidanja dotadašnjeg, skoro pa obaveznog članstva u sindikatima, do rapidnog rasta nezaposlenosti i kriminalne privatizacije koja je uništila industriju ove zemlje. Iako je taj period ostavio snažne tragove u sindikatima, te se sindikalci i dan danas bore sa posljedicama nedovršene tranzicije, ipak postoji vrlo malo pisanih tragova o tome kako se promjenjena ekonomska i socijalna situacija u zemlji odrazila na sindikate i kako su se oni suočavali sa tim izazovima.

Nije važno samo sačuvati sjećanja, nego i prenijeti iskustvo i znanje i osnažiti poziciju sindikata kroz dokumentovanje sindikalne prošlosti. Fondacija Friedrich Ebert želi dati doprinos takvom procesu. Zbog toga smo pokrenuli izradu publikacije i video-arhiva koji će sadržavati intervjuje sa bivšim funkcionerima_kama i uposlenicima_ama sindikata iz BiH i na taj način zabilježiti, sačuvati i učiniti dostupnim iskustva iz bogate sindikalne historije.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh