Monday, 08.03.21

SVAKI KORAK JE VAŽAN – 8. MART 2021!

Osmi mart se širom svijeta obilježava kao Dan žena. Iako je ovaj dan simbol borbe za bolji i pravednji svijet, vrlo često se obilježavanje svodi na poticanje konzumerizma kroz geste poput poklanjanja cvijeća ili sitnih poklona ženama. Rijetko se podsjećamo na tešku i mukotrpnu borbu žena koje su se izborile za pravo glasa, pravo na rad i obrazovanje, pravo na život bez nasilja, pravo da same odlučuju o svom tijelu.

  • Slika: Nikola Novaković

Iako u velikom broju zemalja imamo zakone koji garantiraju ravnopravnost spolova u ekonomskom, socijalnom i političkom životu situacija u praksi je, nažalost, drugačija. Svjedoci smo stalnih nastojanja da se ta prava ospore i vrate na početak.

Sa željom da damo doprinos osvjetljavanju predanog ženskog rada i doprinosa koji politički angažirane žene daju ukupnom razvoju društva razgovarale smo sa inspirativnim političarkama iz regije, ženama koje su dugi niz godina posvećene borbi za bolja i pravednija društva.

Koji je izvorni značaj 8. marta, sa kojim se nejednakostima danas suočavamo, zašto je ova borba važna i kako je treba nastaviti. O ovim pitanjima govore: Besima Borić, Sonja Lokar, Cvetanka Laskova, Karolina Leaković i Nabila Sattar.

Za socijaldemokratske aktivistice svaki dan je Osmi mart!

Video prilog pogledajte: ovdje

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh