Tuesday, 03.09.19 - Sarajevo

Suzbiti nejednakost? Brigu o djeci staviti na dnevni red! - Predstavljanje studije

Koji je značaj predškolskog obrazovanja i odgoja za djecu, porodice, ali i društvo u cjelini? Koji je obuhvat djece predškolskim obrazovanjem i odgojem u BiH i kako stojimo u odnosu na EU? Kakav je odnos cijena vrtića i prosječnih mjesečnih primanja u BiH?

  • Slika: FES BiH

Traganje za mogućim odgovorima na ova pitanja dovelo je do provedbe istraživanja “Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi“. Prezentacija studije održana je 03.09.2019 u Historijskom muzeju u Sarajevo.
O rezultatima istraživanja govorili_e su doc. dr. Borjana Miković, autorica studije, docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, prof dr. Sanela Bašić, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gospodin Samir Suljević i gospođa Vildana Bešlija, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo.

Profesorica Bašić je postavila klasnu perspektivu u središte diskusije. Ko ima pristup vrtićima? Ko si može priuštiti da dijete pošalje u javni, odnosno kod nedostatka kapaciteta, u privatni vrtić i šta to znači za dijete? Rezultati studije upućuju na to da se socijalne nejednakosti u društvu cementiraju već kod ovog pitanja.

Ni rodna perspektiva nije izostala. Nedostatak raspoloživih mjesta u vrtićima najčešće vodi ka odluci roditelja da dijete ostave kod kuće i u pravilu majka preuzima brigu o djeci. Takve odluke neminovno vode ka tome da se veliki broj žena isključuje sa tržišta rada.

Aktivnost žena na tržištu rada iznosi tek 40%, što je jako nisko. Stopa fertiliteta je u BiH u 2018. godini pala na 1,26. Odlazak ljudi iz BIH zauzima sve veće razmjere. Kao razlozi odlaska navode se „besperspektivnost“, „nepravda“, „niski životni standard“. Jasno je da je perspektiva osnivanja porodice, odluke da dobijete dijete/djecu i da izgradite život u ovoj zemlji vezana za i za pitanje rješenja brige o djeci.

Ukoliko se ovi trendovi zaista žele zaustaviti, moraju se naći sistemska i dugoročna rješenja za brigu o djeci. Usklađivanje privatnog i profesionalnog života je moguće samo ako država zaista obezbijedi uslove za to. Prema riječima gospodina Suljevića, Kanton Sarajevo ovdje može poslužiti kao primjer. Nedavne mjere za zbrinjavanje skoro 700 djece koja nisu dobila mjesto u javnim vrtićima pokazuju da je prepoznata važnost ovog pitanja i potreba da se reaguje. Iako se radi o kratkoročnim mjerama, ipak je poslana ispravna poruka, a i dugoročnija rješenja su već na vidiku. U narednim mjesecima će se govoriti o izgradnji vrtićkih kapaciteta i krenuti u proces prekvalifikacije nastavnog kadra registrovanog na zavodu za nezaposlene, u odgajatelje_ice za vrtiće.

Cilj ove knjige je da kroz otvorenu i dinamičnu debatu, u kojoj učestvuju različiti društveni akteri, vrtićkom odgoju damo značaj koji treba da ima i da kroz jedan interdisciplinari pristup pokušamo promijenti trenutno stanje. Dostupnost i priuštivost vrtića su ključni preduslovi za stvaranje jednakih životnih šansi za djecu, kao i važna pretpostavka za usklađivanje privatnog i profesionalnog života. Veliko interesovanje učesnika_ca potvrđuju značaj ove teme i potrebu da se bavimo pitanjima koja mogu značajno uticati na kvalitet naših života. 


Publikaciju možete preuzeti: ovdje

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh