Thursday, 21.05.20

Socijalna prava i digitalizacija u doba korone | R. Ninković Papić, I. Sekulović i D. Lučka

O tome da li se socijalna prava gube u eri novih tehnologija, da li je digitalno postalo i neophodno, kao i da li su socijalna prava ugrožena digitalizacijom i pandemijom COVID-19 razgovaramo sa Rankom Ninković Papić, direktoricom Fondacije za socijalno uključivanje, Ivanom Sekulovićem, saradnikom Fondacije Centar za demokratiju i Dejanom Lučkom, direktorom Banjalučkog centra za ljudska prava.

  • Slika: Dejan Lučka

U neformalnoj atmosferi pričalo se i o tome da li je novo digitalno doba uz pandemiju u stvari i kraj socijalnih modela kakve poznajemo i da li će doći do ubrzane automatizacije sistema socijalne zaštite i time se odlučivanje o pravima prebaciti sa stručnih radnika i profesionalaca na algoritme i komjuterska rješenja.

Ovo je peta emisija-razgovor povodom bitnih društvenih tema vezanih za pandemiju virusa koju realizuju Fondacija Friedrich Ebert i Banjalučki centar za ljudska prava. 

Video pogldajte: ovdje

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh