28.02.2020

Poziv za aktivistice za sudjelovanje u programu Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative (FLI) i Fondacija Friedrich Ebert (FES) pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u programu „Političko osnaživanje žena“.

 

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Krajnji cilj Programa jeste naglasiti značaj inicijativa kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema (sa naglaskom na lokalni nivo), te osnažiti žene da budu nositeljice tih promjena.

  • Slika: Adi Kasumović

Učesnice Programa će imati priliku da se, kroz rad sa mentorima/cama, upoznaju sa svim procesima izrade i pokretanja inicijativa baziranih na istraživanju, konsultacijama, promociji i zagovaranju kao važnom aspektu razvoja svijesti kod građana/ki za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka. Zajedno sa mentorima/cama dodatno će se raditi na pripremi i komuniciranju pokrenutih inicijativa prema relevantnim akterima i javnosti.

Za pripremu inicijativa, prednost će biti i moduli organizovani tokom Programa, gdje će učesnice kroz rad s ekspertima/cama dobiti informacije o određenim temama bitnim za lokalnu zajednicu. Također, kroz Program će raditi na izgradnji svojih komunikacijskih i pregovaračkih vještina.

Teme koje će biti obrađene u sklopu Programa i za koje će se učesnice moći odlučiti su:
• Sretna djeca i dostojanstvena starost (briga o djeci i starim licima, predškolsko i osnovno obrazovanje, usklađivanje privatnog poslovnog i društvenog života, tržište rada i adekvatni uslovi za rad…)
• Živim zdravo u svom gradu (ekološka osviještenost, prikupljanje i odlaganje otpada, utopljavanje zgrada, upravljanje prirodnim resursima, održavanje javne čistoće, vodosnabdijevanje…)
• Kvalitetan i sadržajan društveni život za sve nas (infrastruktura i ustanove kulture i sporta, kulturni i sportski sadržaj, lokalne radio i televizijske stanice…)
• Moja zajednica je sigurna (zaštita ljudskih prava i sloboda, lokalni javni prevoz, javna parkirališta, javni red i mir…)
Program uključuje susrete i edukacije sa organizatorima/cama, ekspertima/cama i mentorima/cama na Programu, te kontinuiran rad sa mentorima/cama.

Period i termini održavanja modula će biti vikendima i to:
• I modul: 27―29. 3. 2020.
• II modul: 24―26. 4. 2020.
• III modul: 29―31. 5. 2020.

Javni poziv preuzeti ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh