Thursday, 27.06.19 to Friday, 28.06.19

Poziv na konferenciju „Šta je ljevica? 110 godina između socijalizma, komunizma i socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini“

Ideja socijalizma je dugo prisutna i čini značajan dio istorijske stvarnosti Bosne i Hercegovine. Pionirski koncepti jednakosti i socijalne pravde nekolicine autora tog vremena, ugledalo je svjetlo dana prije više od 150 godina. Ova razmišljanja i ideje su inspirisale osnivanje prvih radničkih udruženja, koja su postavile temelje za snažne političke pokrete tog vremena.

  • Slika: FES BiH

Od tada su ljevičarski akteri, ali i rad kao takav, iskusili različite izazove: represiju i marginalizaciju, jednopartijsku i višestranačku vladavinu, hijerarhiju i disidentstvo, saradnju i kooptaciju.
110 godina kasnije, želimo da istražimo principe i međusobnu interakciju radničkih pokreta, ljevičarskih političkih snaga i intelektualnih aktera kroz istoriju Bosne i Hercegovine i smjestimo ih u širi evropski kontekst.

Nakon 110 godina vidimo da su duhovi nacionalizma sa kraja 20. stoljeća ponovo prisutni? Zašto se i društveno i ideološki na početku 21. stoljeća nalazimo na kraju 19. stoljeća? Šta se mora poduzeti kako bi se ovakav razvoj događaja zaustavio?

Da li ste zainteresovani da nam se pridružite u diskusiji? Dobrodošli ste! Konferencija se simbolično održava 27. – 28. juna 2019. godine u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Molimo Vas da potvrde učešća pošaljete putem maila na: fes(at)fes.ba

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh