Thursday, 25.04.19 - Sarajevo

O čemu i kako razmišljaju mladi ljudi u BiH? – Studija o mladima BiH 2019

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH je u okviru međunarodnog istraživačkog projekta nad mladim osobama, a koje je istovremeno provedeno u deset država Jugoistočne Evrope, dala izraditi Studiju o mladima BiH 2019.

  • Slika: FES BiH

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH je u okviru međunarodnog istraživačkog projekta nad mladim osobama, a koje je istovremeno provedeno u deset država Jugoistočne Evrope, dala izraditi Studiju o mladima BiH 2019. U saradnji sa Institutom za društvena istraživanja Univerziteta u Sarajevu, evaluirani su odgovori 1.000 ispitanika. Pitanja su se odnosila na trenutnu situaciju, ali i koje vrijednosti zastupaju, kakve stavove imaju i čemu se nadaju. Neki od rezultata su pokazali da 90% ispitanika podržavaju demokratiju kao najbolji oblik vladavine, pri čemu istovremeno pokazuju jako malo spremnosti za politčkim angažmanom i da trećina ispitanika ne bi imala ništa protiv autoritarnijih vlasti. Mladi također smatraju da je ekonomska situacija prilično loša, zbog čega polovina ispitanika svoj život i karijeru vidi radije izvan Bosne i Hercegovine. Naša studija zapravo predstavlja glas mladih koji će pomoći donosiocima odluka da politiku stvaraju uz pomoć mladih ljudi i za mlade ljude.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh