Wednesday, 23.12.20

Novosti iz edicije FES-Gender Toolbox: „Rodna procjena uticaja“

FES-Gender Toolboxa kao resursni paket alatki, metoda, uputstava i info grafika koji bi trebali olakšati integrisanje rodne perspektive u dnevnom radu svih nas raste. U ovom mjesecu Vam donosimo novu alatku na temu „Rodna procjena uticaja“

  • Slika:FES BiH

Rodna procjena uticaja vrsta je rodne analize koja treba da, prema relevantnim rodno osjetljivim kriterijumima, izvrši poređenje i procjenu trenutne situacije i trendova u oblasti rodne ravnopravnosti.

Rodna procjena uticaja za cilj ima prilagođavanje nacrta politike ili zakona tako da efekti koje oni proizvode utiču na smanjivanje rodno zasnovane diskriminacije i/ili ublažavanje njenih posljedica

Sve dokumente koji se tiču oblasti rodne ravnopravnosti možete pronaći pod linkom „rodna ravnopravnost“.

Analizu preuzmite: ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh