Thursday, 29.10.20

Novi video-komentar Hrvoja Klasića. „Uloga crkve u društvu“

Jesu li vjera, vjerske vođe i vjernici uvijek usklađeni? Na koji način vjerske organizacije utječu na procese u našoj regiji? Moraju li nas različite vjere razdvajati ili mogu biti i poticaj za suradnju?

  • Slika: Nikola Novaković

Video prilog pogledajte: ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh