Thursday, 18.06.20

Nova publikacija iz edicije FES-Gender Toolbox: „Rodno senzitivni parlamenti“

Kancelarija Fondacije Friedrich Ebert Bosni i Hercegovini odlučila je da pokrene izradu Gender Toolboxa, resursnog paketa alatki, metoda, uputstava i info grafika koji bi trebali olakšati integrisanje rodne perspektive u dnevnom radu svih nas.

  • Slika: FES BiH

U mjesecu maju objavili smo prvu alatku u kojoj autor naše edicije, Saša Gavrić objašnjava značaj i primjenu rodne analize.

Dokument „Rodno senzitivni parlamenti“ je druga u nizu alatki koje će činiti FES Gender Toolbox.

Šta su rodno senzitivni parlamenti i koji je značaj urodnjavanja aktivnosti i procesa u parlamentima pročitajte u našoj novoj publikaciji!

Sve dokumente koji se tiču oblasti rodne ravpravnosti možete pronaći pod linkom „rodna ravnopravnost“.

Publikaciju preuzmite: ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh