Tuesday, 28.04.20

Nova FES-analiza: „Posljedice Covid-19 pandemije u BiH: rodna perspektiva“

Kriza uzrokovana brzim širenjem virusa Covid-19 u svim je društvima ogolila iskustveno potvrđenu činjenicu da posljedice prirodnih i društvenih potresa nisu rodno neutralne, odnosno da proizvode specifične nepovoljne posljedice po žene.

  • Slika: FES BiH

Autorica prof. dr. Sanela Bašić u ovom tekstu analizira na koji način trenutačna pandemija doprinosi produbljivanju rodne nejednakosti u oblasti zdravlja, produktivnog i reproduktivnog rada, porodičnog nasilja nad ženama i učešća u tijelima odlučivanja na političkom nivou u bosansko-hercegovačkom kontekstu. 

Tekst preuzmite: ovdje

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh