Tuesday, 14.07.20

Infografika: Rodni jaz na tržištu rada

Druga u nizu infografika koje kroz kategoriju roda pokazuju situaciju u pojedinim oblastima javnog života govori o rodnom jazu na tržištu rada.

Iako žene u BiH čine 50,9% stanovništva u odnosu na 49,1% muškaraca, njihovo učešće u plaćenom radu znatno je niže. Prema podacima Agencije za statistiku stopa aktivnosti žena je bila 31,4% a muškaraca 53,2%.

Žene u BiH se suočavaju sa višestrukim preprekama na tržištu rada. Žene duže čekaju na prvi posao, imaju dugotrajne prekide u radnom stažu zbog porodiljskog odsustva ili njege starijih i bolesnih članova porodice. Od žena se očekuje da se bave manje zahtjevnim tipično ženskim poslovima, a koja su po pravilu manje plaćena.

Dvije trećine neaktivnih osoba na bh. tržištu rada su radno sposobne žene. U poređenju sa državama u regionu, Bosna i Hercegovina ima najmanji nivo učešća žena na tržištu rada. Veliki broj žena angažiran je prema ugovoru o radu na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme ili su isključene s formalnog tržišta rada, tako da rade u „sivoj ekonomiji“.

Sažeto na tri stranice pročitajte najvažnije podatke o poziciji žena na tržištu rada.  

Infografiku preuzmite: ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh