Wednesday, 18.11.20

Feministički Ekonomski Forum: Preporuke

Kakve je posljedice pandemija COVID-19 ostavila na naše živote, ko je snosio najveći teret krize, zašto je važno o ovim temama govoriti iz rodne perpsektive te o čemu treba voditi računa prilikom donošenja odluka u kriznim štabovima u BiH bila su pitanja o kojim smo razgovarale tokom ovogodišnjeg online izdanja Feminističkog Ekonomskog Foruma.

  • Slika: FES BiH

Analizirajući načine koje trenutna pandemija doprinosi produbljivanju rodne nejednakosti u oblasti zdravlja, obrazovanja, produktivnog i reproduktivnog rada i nasilja u porodici zajedno sa učesnicama iz akademskog, medijskog, političkog i nevladinog sektora u BIH došle smo do konkretnih preporuka koje smo poslale kriznim štabovima i drugim institucijama u BIH.

Cijeli tekst sa preporukama preuzmite ovdje.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh