Monday, 15.06.20

Društveno marginalizovane grupe u BiH u doba korone | A. Bašić Tomić, A. Kotur-Erkić i D. Tanić

O položaju marginalizovanih grupa u BiH u doba pandemije razgovaramo sa Amelom Bašić Tomić, koordinatorkom Sigurne kuće u Banjoj Luci, Anom Kotur-Erkić, aktivistkinjom za ljudska prava i prava osoba sa invaliditetom i Daliborom Tanićem, glavnim urednikom portala UDAR.

  • Slika: Dejan Lučka

Priče je bilo, između ostalog, o tome kako i koliko su kršena prava marginalizovanih grupa u doba vanrednih okolnosti i koja prava su „stavljena na pauzu”, kao i da li je bilo pokušaja traženja institucionalnog odgovora na kršenje ljudskih prava prema osobama sa invaliditetom, Romima i ženama koje trpe nasilje i kakav je odgovor institucija bio do sada.

Ovo je šesta emisija-razgovor povodom bitnih društvenih tema vezanih za pandemiju virusa, koju realizuju Fondacija Friedrich Ebert i Banjalučki centar za ljudska prava.

Video pogledajte: ovdje

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh