Saturday, 16.11.19

Demokratija treba demokrate - Održan prvi Progresivni Forum

Kako bi demokratija istinski zaživjela, potreban je angažman svih društvenih slojeva, jer demokratija živi od angažmana osoba koji u njoj žive. Imajući u vidu prethodno navedeno, Friedrich-Ebert-Stiftung je 16. novembra 2019. godine, zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo organizivao prvi Progresivni forum.

  • Slika: Radoš Jovanović

Cilj Progresivnog foruma je bio okupiti sve ministre i ministrice kantonalne Vlade i predstavnike i predstavnice civilnog društva, građane i aktiviste kako bi diskutirali aktuelne probleme i tragali za rješenjima.

Preko 800 učesnika su podijeljeni na devet tematskih panela, u kojima se raspravljalo o između ostalog o javnom prevozu, zdravstvu, zagađenju okoliša, socijalnim davanjima, sigusnosnoj situaciji, transparentnosti i obrazovanju.

Na našem prvom Progresivnom forumu je još jednom potvrđena činjenica da se građani žele uključiti aktivno u politiku ako dobiju priliku. Ako uzmemo da je demokratski angažman građana sveden uglavnom na glasanje na izborima, mnogo učesnica i učesnika je bilo uvjerenja da se ovakvi događaji moraju češće organizovati, sa namjerom jačanja i produbljivanja odnosa između građana i donosioca odluka.

 

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh