BHS: Strategija vanjske politike BiH 2018-2023 - Analiza

Tačno prije 15 godina, Bosna i Hercegovina je usvojila svoju prvu vanjskopolitičku strategiju.

  • Slika: FES BiH

Imajući u vidu da se od tada na međunarodnoj sceni izmijenilo mnogo toga, Predsjedništvo BiH je u martu 2018. godine usvojilo novu vanjskopolitičku strategiju koja nije bila predmet šire diskusije u vanjskopolitičkoj ekspertnoj zajednici. Sa namjerom da potaknemo debatu o ovoj strategiji, Friedrich-Ebert-Stiftung je u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH  dala izraditi analizu „U susret novoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018. – 2023.“

Analiza je predstavljena pred ekspertima i predstavnicima diplomatskog kora. Kroz diskusiju je postalo jasno da strategija nudi dobru osnovu za vanjskopolitičko djelovanje, ali da će u velikoj mjeri ovisiti o unutarpolitičkim odnosima. Dosadašnja praksa je pokazala da je Bosna i Hercegovina, iako mala država i sa poznatim unutarpolitičkim razmjericama, jako cijenjena u međunarodnim krugovima i da može imati pozitivnu ulogu u međunarodnim forumima.  

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Nazad na vrh