Privreda zasnovana na socijalnoj pravdi

  • Slika: Rados Jovanovic

Bosna i Hercegovina se i duže od 20 godina nakon završetka rata smatra zemljom u tranziciji. Od kraha socijalizma radilo se na uspostavljanju slobodne tržišne ekonomije. Rezultati tih nastojanja su problematični: u nekim privrednim sektorima, društvenu ili državnu kontrolu zamijenio je tržišni radikalizam koji ozbiljno ugrožava radne i socijalne (ovdje možda društvene) standarde. S druge strane, neki sektori su ostali pod kontrolom države, što dramatično koči potencijale u oblasti proizvodnje i inovacija, te širom otvara vrata klijentelizmu. Slabi sindikati u oba navedena slučaja do sada nemaju nekih posebnih mogućnosti da se suprotstave pritisku vlade i/ili poslodavaca.

Stoga se u središtu rada Fondacije Friedrich Ebert nalazi podrška slobodnim, nezavisnim i demokratskim sindikatima. Samo sa snažnim sindikatima kao legitimnim socijalnim partnerima moguća je socijalna tržišna ekonomija koja bi bila u skladu sa evropskim privrednim i socijalnim modelom. Pored toga, sa sindikatima, udruženjima poslodavaca, predstavnicima akademske zajednice, civilnog društva i političkih stranaka razgovaramo o inovativnim pristupima, kako bi se dalje unaprijedile ekonomske i socijalne politike.

Najnovije vijesti i događaji

Friday, 22.01.21 | Događaj

Nova infografika: Žene u sindikatima

U ovoj infografici prikazana je zastupljenost žena u sindikatima u Bosni i Hercegovini. Iako su predstavljene samo neke organizacije, trend je sličan...


Više informacija

Thursday, 21.01.21 | Događaj

Novi video-komentar Hrvoja Klasića: „Naši i vaši zločinci i(li) naši i vaši heroji?“

Zašto je na ovim prostorima općeprihvaćeno heroje, zločince i žrtve dijeliti na „naše“ i „njihove“? Kako bi trebalo izgledati suočavanje s prošlošću...


Više informacija

Thursday, 14.01.21 | Događaj

Novi video-komentar Hrvoja Klasića: „Sumrak demokracije“

Kako nas povijest uči da događaje u Americi moramo ozbiljno shvatiti? Danas je demokracija ozbiljno ugrožena u Americi, već sutra bi mogla biti...


Više informacija

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Pratite nas

Pratite nas

Da biste saznali više o FES u Bosni i Hercegovini i našim najnovijim aktivnostima, pratite nas na Facebook-u.
Više

Najnovije publikacije

Nazad na vrh