Publikacije

Weber, Bodo

Kriza univerziteta i perspektive mladih naučnika u Bosni i Hercegovini

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (810 KB, PDF-File)


Bosna i Hercegovina u kontekstu promjena američke i slabosti vanjske politike EU

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (870 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku.
Više

Nazad na vrh