Publikacije

Bosna i Hercegovina - 2014

gdje želimo stići? = Bosnien und Herzegowina - 2014, wo wollen wir hin?
Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (1,8 MB PDF-File)


Istraživačko novinarstvo

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (1,7 MB PDF-File)


Trninić, Nada; Cenić, Svetlana; Vilendećić, Semeun

EU-monitoring

o ekonomskom i pravnom prilagođavanju standardima Evropske unije
Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (1,8 MB PDF-File)


Kultura sjećanja: 1945

povijesni lomovi i svladavanje prošlosti
Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (1,9 MB PDF-File)


Vlaisavljević, Sanja

Priručnik za javne nastupe namijenjen društveno-angažovanim ženama u Bosni i Hercegovni

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (6,6 MB PDF-File)


Osmančević, Enes

Demokratičnost www-komuniciranja

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (2,4 MB PDF-File)


Puhalo, Srđan

Etnička distanca i (auto)stereotipi gra-dana Bosne i Hercegovine

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (2,5 MB PDF-File)


Peštek, Almir

Unapre-denje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (660 KB, PDF-File)


Šalaj, Berto

Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (625 KB, PDF-File)


Buduća funkcija specijalnog predstavnika Evropske Unije i misije u Bosni i Hercegovini

Sarajewo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (19 MB, PDF-File)


Vanjske politike zemalja Zapadnog Balkana

[regionalni dialog u svrhu novog proširenja]
Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (2,3 MB PDF-File)


Hrle, Sulejman

Priručnik za formiranje i rad vijeća zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (530 KB, PDF-File)


Euroregije i Jugoistočna Evropa

[zbornik radova sa Međunarodne Konferencije "Euroregije i Jugoistočna Evropa"]
Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (8 MB, PDF-File)


Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (1 MB PDF-File)


Seifija, Ismet

Povijesne predispozicije i aktuelni razvoj građanskih asocijacija u BiH

Sarajevo ; Bonn

Preuzmi publikaciju (1 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku.
Više

Nazad na vrh