Publikacije

Nešković, Radomir

Nedovršena država

politički sistem Bosne i Hercegovine
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (5 MB PDF-File)


Skoko, Božo

Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih gradana i medusobna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba

Sarajevo

Preuzmi publikaciju


Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini

Sarajveo

Preuzmi publikaciju (3,2 MB PDF-File)


Bašić, Sanela; Miković, Milanka

Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH

ženska strana priče
Sarajveo

Preuzmi publikaciju (5,4 MB PDF-File)


Karačić, Darko; Banjeglav, Tamara; Govedarica, Nataša

Re:vizija prošlosti

politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (8,7 MB PDF-File)


Džombić, Ilija J.

Evropska Unija

prošlost, sadašnjost, budućnost
Sarajveo

Preuzmi publikaciju (8,2 MB PDF-File)


Kivimäki, Timo; Kramer, Marina; Pasch, Paul

Dinamika konflikta u multietničkoj državi Bosni i Hercegovini

studija analize konflikta u pojedinim zemljama
Sarajveo

Preuzmi publikaciju (3,9 MB, PDF-File)


Bosna i Hercegovina 2025

scenariji budućeg razvoja dogadaja
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1,8 MB PDF-File)


Balkanski medijski barometar

prva domaća analiza medijskog okruženja u Bosni i Hercegovini ; Bosna i Hercegovina 2011
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1,8 MB PDF-File)


Perišić, Neda

Mješoviti brak u BiH

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (2 MB, PDF-File)


Skoko, Božo

Imidž Bosne i Hercegovine i njezinih gradana u Hrvatskoj i Srbiji

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (790 KB, PDF-File)


Lasić, Mile

Kultura sjećanja

(pledoaje za izgradnju kulture sjećanja i u regiji jugoistoka Europe)
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (2 MB, PDF-File)


Skoko, Božo

Sto Hrvati, Bošnjaci i Srbi misle jedni o drugima, a što o Bosni i Hercegovini?

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1 MB, PDF-File)


Cenić, Svetlana; Trninić, Nada; Vilendećić, Semeun

EU-monitoring

o ekonomskom i pravnom prilagodavanju standardima Evropski Unije
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (4 MB, PDF-File)


Tomaš, Rajko

Kriza i siva ekonomija u Bosni i Hercegovini

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku.
Više

Nazad na vrh