Publikacije

Studija o mladima Bosna i Hercegovina 2018/2019

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (540 KB, PDF-File)


Ličnosti i društvo IV

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Turjačanin, Vladimir; Puhalo, Srđan; Šain, Duška

Teorije zavjere u Bosni i Hercegovini

Istraživanje zavjereničkih uvjerenja u postkonfliktnom društvu
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (2,7 MB PDF-File)


Radovanović, Marko

Uvod u ekonomsku demokratiju

Zadruge kao pokretači ekonomskog rasta
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (400 KB, PDF-File)


Vuletić, Davor

U susret novoj strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018.-2023.

Sarajevo

Preuzmi publikaciju (400 KB, PDF-File)


Martić, Marko; Tutnjević, Slavica

Problem naučenog neučenja

analitički osvrt na kritične faktore osnovnog i srednjeg obrazovanja
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (630 KB, PDF-File)


Kosić, Igor

Europska (re)konekcija Balkana

Potraga za novim modalitetima suradnje
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (840 KB, PDF-File)


Müller-Hennig, Marius

Politička fragmentacija ljevice ... uz globalni preporod desničarskog populizma

izvještaj s konferencije : Međunarodna konferencija "Fragmentirani stojimo?" Sarajevo, 5.-6. jula 2017. godine
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (580 KB, PDF-File)


Turčilo, Lejla; Osmić, Amer; Žiga, Jusuf

Mladi, politika i mediji

Priručnik za razvijanje politiëke i medijske pismenosti mladih
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (3,5 MB PDF-File)


Martić, Marko; Đukić, Ognjen

Sistemi zdravstvene zaštite u BiH

Finansijski izazovi i opcije za reformu
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1,3 MB PDF-File)


Omerbegović Arapović, Adisa

Porez na bogatstvo u Bosni i Herecegovini

Novi put ka pravednosti i demokratizaciji
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (540 KB, PDF-File)


Ličnost i društvo III

Autoritarna ličnost i društvo
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1,8 MB PDF-File)


Dušanić, Srđan; Lakić, Siniša; Turjačanin, Vladimir

Građansko i političko učešće mladih

Psihološki pristup
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (4,4 MB PDF-File)


Fejzić, Elvis; Sadiković, Elmir; Turčalo, Sead

Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam

O mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (1,2 MB PDF-File)


Nešković, Radomir

Nedovršena država

Politički sistem Bosne i Hercegovine
Sarajevo

Preuzmi publikaciju (3 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

fes(at)fes.ba

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku.
Više

Nazad na vrh